Invoering helmplicht snorfiets uitgesteld naar 2023

DEN HAAG – Het kabinet wil de landelijke helmplicht voor snorfietsers vanaf 1 januari 2023 invoeren. Dat schrijft minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan de Tweede Kamer. Oorspronkelijk stond de invoering gepland voor juli 2022.

De sectie Scooters van RAI Vereniging is blij dat de scooterbranche en gebruikers meer tijd krijgen om zich goed voor te bereiden op de invoering en dat daarnaast ook de speed pedelec helm gebruikt mag worden. De sectie Scooters is en blijft weliswaar geen voorstander van een helmplicht, maar is van mening dat nu invoering definitief is een zorgvuldige introductie alle prioriteit moet krijgen.
De invoering van de helmplicht voor snorfietsers heeft grote impact op zowel de ondernemers als alle bijna 800.000 snorfietsgebruikers in Nederland. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich goed kan voorbereiden op de introductie, is tijd nodig. RAI Vereniging sectie Scooters is blij dat de minister oog heeft voor het belang van een zorgvuldig invoeringsproces en dat in plaats van 1 juli 2022 de invoering nu beoogd is op 1 januari 2023. Hiermee krijgt de branche een half jaar extra de tijd om de overgang te regelen.

Speed pedelec helm ook geschikt voor snorfietsen

De sectie Scooters is ook blij dat snorfietsgebruikers straks gebruik kunnen maken van de speed pedelec helm. Deze comfortabele, veilige lichtgewicht helm is eerder samen met de fietsindustrie leden van RAI Vereniging ontwikkeld voor speed pedelec gebruikers. Zij bereiken een maximumsnelheid van 45 km/h.
Ondanks het gebruik van de speed pedelec helm, vreest de scootersectie dat in de nabije toekomst veel snorfietsgebruikers de snorfiets laten staan of geen nieuwe meer aanschaffen. Dit heeft onmiddellijk effect op de verduurzaming omdat geen enkele nieuwmarkt zo snel vergroend als de snorfiets branche. Van alle in 2021 nieuw geregistreerde snorfietsen, is inmiddels bijna 40 procent elektrisch. Bovendien blijkt uit eerder onderzoek in opdracht van het ministerie van IenW dat bij invoering van een helmplicht een deel van de gebruikers overstapt naar de auto waarmee ook de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad onder druk komt te staan.

Bronvermelding: https://nieuwsfiets.nu